Dostawca serwisu

Gołembiewscy sp. z o.o. sp. k.
ul. Gen. Stanisława Maczka 136
15-691 Białystok

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000416467
Numer  identyfikacji podatkowej: 966-20-84-897
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000,00 PLN